Eğitim Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Eğitim Yönetimi ve İnsan Kaynakları

KONU : EĞİTİM YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI

YAZAN : ONUR CANBULAT

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Son yıllarda piyasalarda rekabeti artıran ve güçleştiren etkenlerden en önemlileri arasında, değişen ekonomik şartlar, küreselleşmenin büyük bir hız kazanması, sürekli değişen teknoloji, bilinçlenen tüketiciler ve bununla birlikte kalite kavramının önem kazanması yer almaktadır. Özellikle işletmelerde yapısal ve yönetsel değişimlere neden olan başka bir gelişme ise, bilgi teknolojileri alanında yaşanmaktadır. Bilgi teknolojileriyle bilgiye daha kolay ulaşılmakta ve bilgi kullanımı artmaktadır. Dolayısıyla bu gelişmelerden ilk önce işletmeler etkilenmiş ve günümüzde bilgi, işletmeler için büyük bir rekabet avantajı haline gelmiştir. Ama bu rekabet avantajının sürdürülebilir olması için işletmelerin, bilgiye yalnızca ulaşmalarının ya da ileri teknolojileri kullanmalarının yeterli olmadığı görülmüştür. Çünkü rekabet avantajı için, yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte bilgiyi üretebilmenin ve üretilen bu bilginin işlenip işletmelerin karar alma ve uygulama süreçlerinde kullanabilmelerinin gerekli olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Bütün bu gelişmeler ise bilgiyi doğru kullanabilme yetkinliğine sahip kişilerle çalışmanın önemini ortaya koymuş yani nitelikli insan kaynağını ön plana çıkarmış, aynı zamanda eğitimin de sürekliliğini gerekli kılmıştır. Bundan dolayı günümüzde işletmeler; bu gelişmelere uyum sağlayıp başarılı olabilmek için, sahip olduğu insan kaynağını daha çok önemsemiş, eğitim ve geliştirme uygulamalarını da insan kaynaklarına yapılan en önemli yatırım unsurlarından biri haline getirmiştir.Dolayısıyla günümüzde; işletmelerde, çalışanların sadece bilgi anlamında değil aynı zamanda beceri ve davranışlarında da gelişimi sağlanarak verimliliğin artırılması, işletmelerin başlıca hedeflerinden biri haline gelmiştir. İşletmelerde çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmeyi hedef alan eğitim uygulamaları, kişi ile iş arasındaki uyumu sağlayan önemli bir uygulama olarak düşünülmeli, çalışanların yeniliklere uyum sağlaması, getirildikleri görevleri başarıyla yerine getirebilmek için gerekli bir unsur olarak göz önüne alınmalıdır. Ancak eğitim uygulamalarının, amacına ulaşabilmesi için sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kısaca, bu uygulamalar bir bütün olarak ele alınmalı ve her aşamasına gerekli özen gösterilmelidir.

Dosya Adı: tez-egitim-yonetimi-ve-insan-kaynaklari-onur-canbulat.pdf
Dosya Boyutu: 1.11 MB
Dosya Tipi: application/pdf
Tıklamalar: 3776 Tıklamalar
Oluşturulma Tarihi: 19-05-2016
Son Güncelleme Tarihi: 19-05-2016