İş Hayatında Profesyonellik

İş Hayatında Profesyonellik

KONU : İŞ HAYATINDA PROFESYONELLİK

YAZAN : ESRA GÜNAY

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : İşletmeler kuruluş aşamasında kurucu patron, aile bireyleri veya tanıdık insanlarla  birlikte yola koyulur genellikle. Sonra işletme büyür ve gelişir. İş büyüdükçe de, işletmenin ihtiyaçları farklılaşır, rekabetin boyutu, en önemlisi de oyunun kuralları değişir. Çünkü başka bir rekabet ligine çıkılmıştır. Orada oyunu çok daha farklı oynamak gerekmektedir. Bunun için farklı yetkinlik ve becerilere sahip, konusunda uzman insanlara ihtiyaç duyulur, yani profesyonellere. Farklı şekillerde de olabilir bu yol kesişmeleri; patron işin bazı uzmanlık gerektiren kısımlarına profesyonel yöneticiler atayabilir, operasyonel süreçlerin yönetimini devredebilir, farklı bir alanda yeni yatırım yaptığında yönetimini kısmen veya tamamen profesyonellere bırakabilir, ya da memnun olmadığı mevcut profesyonelleri değiştirebilir gibi ihtiyaçlar nedeni ile kesişir patronla profesyonelin yolları...
Profesyonel denilen kişiler, işletmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık hizmeti veren, kendini yetiştirmiş, ehliyetli ve liyakatli insanlardır. Ya da öyle olması beklenir. Onlardan beklenen, sorumlu olunan işlerin daha iyi yapılması ve yönetilmesi, sahiplenilmesi, daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesidir.
Bu anlamda, patronla profesyonel ilişkisi hem birbirini tamamlayan işbirliği ilişkisi, hem de karşılıklı fayda ve muhtaçlık ilişkisidir.
İş hayatında başarının anahtarı olan profesyonellik zaman zaman farklı ölçütlerde değerlendirilir ve farklı anlamlar yüklenir.
Bu projede profesyonelliği, profesyonel davranışı, kimlerin profesyonel olabileceğini ve bunun için gereken profesyonellik yetkinliklerini anlattım.

File Name: tez-is-hayatinda-profesyonellik-esra-gunay.pdf
File Size: 457.54 KB
File Type: application/pdf
Hits: 4374 Hits
Created Date: 23-05-2016
Last Updated Date: 23-05-2016