Toplam Kalite Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

Toplam Kalite Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

KONU : TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YAZAN : İREM SÜTER

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bu tezde iki temel amaç üzerinde çalıştım. Birincisi, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına sahip olan veya olmayan işletmelerin yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimine bakışlarını karşılaştırmak, ikincisi ise, Toplam Kalite Yönetimi hakkında yüksek düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilerin bu konuda orta ve düşük düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilere göre İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili uygulamalar kapsamındaki değerlendirmelerinin incelenmesi oluşturmaktır.Toplam Kalite Yönetimi’nin asıl amacı; her düzeyde müşteri ve çalışanın tatmini, örgüt performansının sürekli iyileştirilmesi ve global rekabete ilişkin fırsatların sunulması yer almaktadır. Örgüt amaçlarının başarılmasında yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı güven, tam katılım, birey ve örgütün bütünlüğü, birlikte karar alma ve uygulama temel ilkeleri arasındadır.Toplam Kalite Yönetimi, dinamizme sahip, karmaşık bir örgütleme gösteren toplumsal ve kültürel yapının başta ekonomik aktiviteler olmak üzere her alanda insanların (müşterilerin) tatmin edilmesini amaçlayan bir stratejidir. Toplam Kalite Yönetimi’nin asıl amacı; çalışanın ve müşterilerin en üst düzeyde memnuniyeti, örgüt performansının sürekli iyileştirilmesi ve global rekabete ilişkin fırsatların sunulması yer almaktadır. Örgüt amaçlarının başarılmasında yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı güven, tam katılım, birey ve örgütün bütünlüğü, birlikte karar alma ve uygulama en önemli ilkeler arasındadır.

File Name: tez-toplam-kalite-yonetimi-ile-insan-kaynaklari-yonetimi-arasindaki-iliski-irem-suter.pdf
File Size: 1.39 MB
File Type: application/pdf
Hits: 6574 Hits
Created Date: 23-05-2016
Last Updated Date: 23-05-2016