Stratejik Yönetim ve Uygulama Süreci

Stratejik Yönetim ve Uygulama Süreci

KONU : STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA SÜRECİ

YAZAN : OLGUN ÖZTÜRK

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Günümüzde büyük şirketlerin üretim ve pazarlamaya ayırdığı fonların, devletlerin silâhlanmaya ayırdığı dev bütçelerden farkı kalmamıştır. Zaten iş hayatında birçok sorunun çözümünü askerî stratejinin uygulamalarında aramak batılı büyük şirketlerin son yıllarda başvurduğu yoğun bir yöntem olmuştur. Strateji kelimesi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak yaşamımızda yerini almış görünüyor. Son zamanların popüler anlayışı strateji belirlemek ve uygulamak olmuştur. Herkes iş yaşamında, politikada, siyasette yani her dalda belli stratejiler oluşturarak yollarına devam etmektedirler. Artık stratejisi olmayan ülkeler dünya çapında boğulmakta ve stratejisiz şirketler sektörlerinde eriyip gitmektedirler. Bu anlayışla kurumlar, şirketler ve ülkeler büyük stratejiler belirlemek için mücadele vermektedirler. Olması gerenken de zaten budur. Çünkü stratejisi olmayanlar hayata 1-0 yenik başlamaktadırlar ve strateji sahibi olmak hayat boyu atılacak adımlarda her daim başarıyı daha da yakın hale getirmektedir. Aslında şirketleri ve ülke yönetimlerinin yanı sıra insanların da strateji sahibi olmaları gerekmektedir.

Şu anki pazar şartlarına en yakın örnek savaştır. Derece ve tür farklılıklarının yanında her ikisinin önemli benzerlikleri vardır. Şirketler ve ordular engelleme, saldırı, savunma ve uzmanlaşma konularında ortak stratejik manevraları paylaşabilirler. Bu stratejiler, düzenleniş ve uygulanış bakımından birbirine benzer. Eşdeğer sistemler ve yöntemler kullanılır. Çatışmada üstünlük sağlamak için haber alma, silâhlanma, lojistik ve iletişim gibi benzer faaliyetler kullanılır.
Çatışmanın iki türü arasındaki benzerlik şaşırtıcı değildir. Çünkü şirketler ve ordular bir tek amaç için oluşturulur. İster savaş alanında olsun, ister pazar ortamında mücadele, yaşamak için oyunu kuralına göre oynayarak savaşmayı öğrenmek gerekir. İş hayatı, pazarda bir hasmı saf dışı bırakarak daha iyi bir konum elde etmek için yapılan savaşlardan ibarettir. Pazar çatışması ise pazarda bir diğer şirketin güvenliğini, gücünü ve prestijini sarsacak amaçların bir arada bulunmasından kaynaklanır. Savaşlar, en az hata yapanlar tarafından kazanılır. Uygun bir strateji seçmeyen, kaynaklardan yoksun olan, kötü yönetilen, zayıf silâhları olan, malzeme ve eğitimi yetersiz bulunan, bilgisi olmayan ya da inancı zayıflamış şirketler, savaş alanında orduların uğradığı bozguna uğrarlar.
Küreselleşme siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi yönetim alanında da kendini hissettirmiş ve yönetim düşüncesini, küreselleşmenin getirdiği değişimlere cevap verebilecek doğrultuda değişime zorlamıştır. Stratejik yönetim düşüncesi işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesi doğrultusunda çevresi ile ilişkilerini oluşturacak ve geliştirecek hareketlerin bir plana göre önceden belirlenmesini kapsamaktadır. Bir anlamda işletmenin sürekli çevresel değişimlere karşı reaktif olmasını gerektiren stratejik yönetim, dinamik bir süreçtir. 1980’lerden sonra işletmelere rekabet avantajı sağlayacak yeni model ve teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler kaynaklara, yeteneklere ve örgütsel öğrenmeye dayanmaktadır.
Rekabet kavramının küreselleşmesi ve müşterinin bireyselliğini keşfetmiş olması yönetim literatüründe stratejik yönetim anlayışını önemli bir konuma getirmiştir. Küreselleşen dünya rekabetin boyutunu ve şiddetini değiştirmiş, aynı zamanda ekonomik malları ve hizmetleri talep eden nüfus her geçen gün artarken, talepleri, beklentileri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Rekabet artık ilk dönemlerdeki anlamıyla bir piyasadaki ekonomik artı değerden daha fazla pay anlamının ötesinde yeni oluşan fırsat alanlarını etkileme niteliği kazanmıştır.
Küreselleşme siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi yönetim alanında da kendini hissettirmiş ve yönetim düşüncesini, küreselleşmenin getirdiği değişimlere cevap verebilecek doğrultuda değişime zorlamıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde stratejinin tanımıyla birlikte ortaya çıkış ve özellikleri konularına değinilmiştir. İkinci bölümde, stratejinin işletmelere uygulanması yani stratejik yönetim anlatılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde stratejik yönetim süreci uygulanması ve değerlendirilmesi açıklanmıştır.

File Name: tez-stratejik-yonetim-ve-uygulama-sureci-olgun-ozturk.pdf
File Size: 1.2 MB
File Type: application/pdf
Hits: 3573 Hits
Created Date: 23-05-2016
Last Updated Date: 23-05-2016