Koçluk

Koçluk

KONU : KOÇLUK

YAZAN : İSLAM KANITOĞLU

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı olduğuna ve kendi cevaplarını içinde barındırdığına inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek olmaktır ve gizli kalmış potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Koç iyi bir dinleyicidir; danışanın farklı seçenekler geliştirmesi ve yapması gereken hareketleri belirlemesine yardımcı olacak kavram ve ilkelere kendi gözlemlerini ve sorularını da ekleyerek çalışma yöntemini oluşturur. Bu süreçte kişiler kendi sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan beceri ve hareketlere odaklanırlar.Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yaşanan hızlıdeğişim ve yenileşme sürecinde, örgütler performanslarını daha ileriye taşımak, artanrekabete karşı başarılarını sürdürmek ve verimliliklerini artırmak için yenidenşekillenmek, yöneticiler ve çalışanlar da kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorundadır. Örgütler ve çalışanlar, günün değişen şartlarına ayak uydurmak, dahaiyiye ulaşmak için bir uzmana yani koça ihtiyaç duymaktadır.Koçluk, bireylerin öğrenme süreçlerini etkinleştiren, çeşitli becerilerikazanmalarını sağlayan, geliştiren, performanslarını iyileştiren bir süreçtir.Bu çalışmada; koçluk yaklaşımının yöneticiler üzerine etkileri ele alınmıştır. Koçluk yaklaşımının kavramsal çerçevesi oluşturulmuş, teorik açıdan incelenmiş ve bir araştırma çalışması yapılmıştır.Çalışmanın birinci bölümde, koçluk yaklaşımı ile ilgili literatürçalışmasıyapılmış, yönetim teorileri açısından yeri, amacı ve tarzları, çeşitleri elealınmaktadır. İkinci bölümde, koçluk sisteminin kurulması, süreci ve uygulanmasıincelenmektedir. Üçüncü bölümde ise, koçluk yaklaşımı ile yönetsel yapının oluşturulması irdelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde, Denizli’ de bulunan 250’ den fazla işçi çalıştıran büyük ölçekli tekstil işletmelerindeki koçluk yaklaşımının yönetici üzerine etkilerini incelemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır.

File Name: tez-kocluk-islam-kanitoglu.pdf
File Size: 1.53 MB
File Type: application/pdf
Hits: 3609 Hits
Created Date: 21-05-2016
Last Updated Date: 21-05-2016