Tezler

Display:
Sort By:
Eğitim Yönetimi ve İnsan Kaynakları

KONU : EĞİTİM YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI

YAZAN : ONUR CANBULAT

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Son yıllarda piyasalarda rekabeti artıran ve güçleştiren etkenlerden en önemlileri arasında, değişen ekonomik şartlar, küreselleşmenin büyük bir hız kazanması, sürekli değişen teknoloji, ...

İş Hayatında Kadının Yeri

KONU : İŞ HAYATINDA KADININ YERİ VE ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

YAZAN : CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük eden unsurların başında kadınlar gelmektedir. Kadınlar ne ölçüde sosyal hayatın içine dâhil olursa ve çalışma hayatında ...

Koçluk

KONU : KOÇLUK

YAZAN : İSLAM KANITOĞLU

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın ...

Stratejik Yönetim ve Uygulama Süreci

KONU : STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA SÜRECİ

YAZAN : OLGUN ÖZTÜRK

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Günümüzde büyük şirketlerin üretim ve pazarlamaya ayırdığı fonların, devletlerin silâhlanmaya ayırdığı dev bütçelerden farkı kalmamıştır. Zaten iş hayatında birçok sorunun çözümünü ..

Toplam Kalite Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

KONU : TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YAZAN : İREM SÜTER

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bu tezde iki temel amaç üzerinde çalıştım. Birincisi, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına sahip olan veya olmayan işletmelerin yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimine ...