Diploma - Resmi Belgeler

Diploma ve Transkript (Not Dökümü) Örnekleri

Breyer State University - ADLP Yetki Belgesi


Breyer State University'nin Türkiye Temsilcisi ADLP Eğitim Ltd. Şti.'nin Yetki Belgesi

 

Diploma Denkliği

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun Yurtdışı Yükseköğretim Denklik Yönetmeliği'nin Uzaktan Eğitim başlıklı 8. maddesinin (1) fıkrasına göre "Kişilerin her ne ad altında olursa olsun açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim sonunda aldıkları diplomalara denklik belgesi verilmez.".
 
Breyer State University'nin eğitim modeli uzaktan eğitim olduğundan adı geçen kanun gereği Breyer State University mezunları diplomalarını,
  • Türkiye'de askerlik tecili ya da yedek subay adaylığı işlemlerinde,
  • Devlet kurumlarına iş başvurularında,
  • Oda, dernek gibi kuruluşlara üye olma başvurularında,
  • Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı faaliyet gösteren devlet veya vakıf üniversitelerine yatay-dikey geçiş, yüksek lisans başvurularında kullanamayacaklardır.
Ancak, özel sektör firmalarında görev yapan ya da hedefi bu doğrultuda olan öğrencilerimiz, kariyerlerine destek olması amacıyla Breyer State University diplomalarını kullanabilmektedirler.