Tezler

Görüntü:
Sıralama:
Eğitim Yönetimi ve İnsan Kaynakları

KONU : EĞİTİM YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI

YAZAN : ONUR CANBULAT

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Son yıllarda piyasalarda rekabeti artıran ve güçleştiren etkenlerden en önemlileri arasında, değişen ekonomik şartlar, küreselleşmenin büyük bir hız kazanması, sürekli değişen teknoloji, ...

İş Hayatında Kadının Yeri

KONU : İŞ HAYATINDA KADININ YERİ VE ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

YAZAN : CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük eden unsurların başında kadınlar gelmektedir. Kadınlar ne ölçüde sosyal hayatın içine dâhil olursa ve çalışma hayatında ...

Koçluk

KONU : KOÇLUK

YAZAN : İSLAM KANITOĞLU

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın ...

Stratejik Yönetim ve Uygulama Süreci

KONU : STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA SÜRECİ

YAZAN : OLGUN ÖZTÜRK

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Günümüzde büyük şirketlerin üretim ve pazarlamaya ayırdığı fonların, devletlerin silâhlanmaya ayırdığı dev bütçelerden farkı kalmamıştır. Zaten iş hayatında birçok sorunun çözümünü ..

KONU : TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YAZAN : İREM SÜTER

DANIŞMAN : YRD.DOÇ.DR.MURAT AYAN

GİRİŞ : Bu tezde iki temel amaç üzerinde çalıştım. Birincisi, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına sahip olan veya olmayan işletmelerin yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimine ...